نام : عباس سبزعلی گل
رشته کارشناسی : رایانه و فناوری اطلاعات
شروع فعالیت : 1388/09/25
وضعیت : فعال
شرح صلاحیت ها : ـ رسیدگی و ارزیابی سخت افزارهای رایانه ای در شهرستان قم.
ـ رسیدگی و ارزیابی نرم افزارهای رایانه ای در شهرستان قم.
ـ رسیدگی و ارزیابی شبکه های رایانه ای و خدمات اینترنتی در شهرستان قم.
ـ تعیین اجاره بها و اجرت المثل در امور تخصصی مربوطه در شهرستان قم.
ـ رسیدگی و ارزیابی سیستم های رایانه ای یکپارچه و پیوسته در شهرستان قم.
ـ رسیدگی به اسناد و حقوق مالکیت پدیدآورندگان آثار رایانه ای و نشر الکترونیکی در شهرستان قم.

بازگشت به لیست