جزئیات

پیام تبریک ریاست محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم به مناسبت هفته دولت و تصریح و تأکید بر همکاری فیمابین نهادها و سازمانهای مرتبط:
 

ـ سرپرستی های محترم بانکهای استان

و همچنین ریاست های محترم آموزش و پرورش ـ ادارات تأمین اجتماعی ـ توسعه و عمران ـ توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی

میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ـ راه آهن ـ راه و شهرسازی ـ منابع طبیعی و آبخیزداری ـ ورزش و جوانان و....
 

کارشناس کشیک امروز

کارشناس کشیک 1399/05/21

مهندس مهدی اشعری رشته :راه و ساختمان شماره تماس :09127464642
پیوند های تصویری